5 Παπάκια Μικρά

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype

Στίχοι

Πέντε παπάκια, παπάκια µικρά πήγαν µια βόλτα πολύ µακριά.

Και η πάπια µαµά τους φωνάζει κουάκ-κουάκ! Μα τέσσερα µόνο γυρίσαν παπιά.

Tέσσερα παπάκια, παπάκια µικρά πήγαν µια βόλτα πολύ µακριά.

Kαι η πάπια µαµά τους φωνάζει κουάκ-κουάκ! Μα τρία µόνο γυρίσαν παπιά.

Tρία παπάκια, παπάκια µικρά πήγαν µια βόλτα πολύ µακριά…

Και η πάπια µαµά τους φωνάζει κουάκ-κουάκ! Μα δύο µόνο γυρίσαν παπιά.

∆ύο παπάκια, παπάκια µικρά πήγαν µια βόλτα πολύ µακριά.

Και η πάπια µαµά τους φωνάζει κουάκ-κουάκ!

Μα ένα µόνο του ήρθε κοντά. Ένα παπάκι, παπάκι µικρό πήγε µια βόλτα ψηλά στο βουνό.

Kαι η πάπια µαµά του φωνάζει κουάκ-κουάκ!

Κανένα παπάκι δε γύρισε πια. Kαι ο πάπιος µπαµπάς τους φωνάζει κουάκ-κουάκ!

Και να τα παπάκια γυρίσαν ξανά!

Τέσσερα κι ένα κάνουν ΠΕΝΤΕ τρία και δύο κάνουν ΠΕΝΤΕ δύο και τρία κάνουν ΠΕΝΤΕ ένα και τέσσερα ΠΕΝΤΕ παπιά!

Παρτιτούρα και νότες

comming soon

Κάντε Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube.